Tags
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 987
Sirio Turbo 800
Sirio Turbo 800
Model montowany zarówno na podstawie magnetycznej,
jak i w otworze w dachu.
Antena ma regulowany kąt nachylenia.
Bardzo wąsko się stroi, tzn że po ustawieniu SWR
<1,3 na kanale środkowym, na kanałach krańcowych
będzie on nawet wyższy od 2.
Strojenie polega na odkręceniu 2 śrubek ampulowych i
regulacji położenia promiennika, by uzyskać jak najlniejszy SWR
na kanale 19, to kółeczko pomiędzy cewkami nie służy do strojenia.
Antena jest dopasow