Tags
Author: 26 ZT 716 - Replies: 4 - Views: 3161
Amatorskie Konstrukcje Antenowe
Anteny


Anteny to urządzenia służące do zmiany energii fal elektromagnetycznych na napięcie w.cz. lub odwrotnie .Anteny CB pracują w dwie strony, a parametry ich nie zależą od kierunku przepływu energii.
System antenowy składa się z dwóch części:
- część promieniująca (promiennik lub radiator)
- linia zasilająca (kabel antenowy)
- układ dopasowania anteny do nadajnika (często pomijany ze względu na znormalizowaną impedancję
50 ohm)

P