Tags
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1698
Historia Cb-radia
Historia Cb-radia


Skrót CB pochodzi od angielskich słów citizen’s band i oznacza pasmo obywatelskie.CB radio to łączność w paśmie obywatelskim .Jest to system łączności radiowej w paśmie 27 Mhz, powszechnie wykorzystywany przez kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie. Nie wymaga on od użytkowników technicznych kwalifikacji, a jednocześnie daje możliwości takie jak łączność amatorska w pasmach KF i UKF.

CB radio jest szczególnie prz
Author: PITER - Replies: 2 - Views: 1954
Słowniczek Cb
[glow=orange]SLANG DRAJWERSKI [/glow]gabaryt=fiat 126p,(duży ładunek)

patatajka=źle utrzymana dziurawa droga

szkieły=policja

kolaż,szurkowski= rowerzysta

papuga=mic od radia lub głośnik na zewnątrz auta

misiowóz = radiowóz

przytulić do prawej lub lewej = dojechać do prawej lub lewej strony

gwiazdki,bulaje= włączone koguty

gwizdki,dzwonki=sygnały o zmiennym tonie

lustereczko=i wzajemnie

zatwardzenie=korek

kucyk=jednostka
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1509
Ogólne zasady użytkowania sprzętu Cb
Ogólne zasady użytkowania sprzętu Cb

Na całym świecie do ogólnodostępnej komunikacji radiowej CB wydzielono specjalne pasmo częstotliwości - 27 MHz. Pasmo to obejmujące zakres częstotliwości od 26.960 do 27.410
Dodatkowo zakres podzielono na kanały oddalone od siebie co 10 kHz. Każdy zakres obejmuje 40 kanałów
Polska jest członkiem Europejskieh Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT), która to powołała i której podleg
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1597
Antena Cb -problemy z sąsiadami
Jeżeli właściciel budynku, w którym mieszkasz, nie zezwala Tobie na wystawienie anteny, przeczytaj zawartość tej strony. Przekonasz go...

Wystawienie anteny CB bez pozwolenia administracji jest dozwolone. CB RADIO czyli Citizen Band Radio czyli Radio Obywatelskie, tak samo jak radio, telefon lub odbiornik TV można instalować w pomieszczeniu bez żadnego pozwolenia ze strony administracji budynku, należy tylko uiścić odpowiednie opłaty za użytkowanie tych że urządze
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1249
Cb radio a zakłócenia
Radia CB a zakłócenia
Silnik i instalacja elektryczna pojazdu mechanicznego podczas normalnej pracy pojazdu są źródłami zakłóceń radioelektrycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Energia elektromagnetyczna zakłóceń obniża jakość pracy radiotelefonów CB, zainstalowanych w pojazdach lub w ich pobliżu. W niektórych przypadkach, gdy instalacja elektryczna samochodu jest nieprawidłowa wręcz uniemożliwia pracę radia CB. Pole elektromagnetyczne zakłóceń powoduje w pie
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1148
Homologacja Cb
CB radio - homologacja
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 230, poz. 1955) nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń Radia Obywatelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM//SSB) z mocą wyj
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1586
Antena Cb w mobilu
Antena CB w mobilu
Według teorii najlepszym miejscem na zamontowanie anteny CB w pojeździe mechanicznym jest środek dachu. Antena tak zamontowana będzie promieniować we wszystkich kierunkach prawie równomiernie z lekkim wskazaniem na przód i tył. Z uwagi, że teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką, warto jednak przed dziurawieniem dachu sprawdzić to za pomocą np. anteny magnetycznej.


Montaż anteny na środku dachu ma jednak tą wadę, że nie bud
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1632
Antena do radia cb
Antena do radia CB
Antena jest niezwykle istotnym elementem w zestawie radia CB i nie należy lekceważyć jej znaczenia. Pozwala ona na zarówno odbiór jak i nadawanie fal elektromagnetycznych i od jej długości i konstrukcji zależy zasięg połączenia radiowego. Na sam temat rodzajów anten, teorii konstrukcji i montowania można znaleźć sporo literatury fachowej. My pragniemy skoncentrować się na praktycznym aspekcie stosowania radia CB i anteny w samochodzie. W
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 3018
Regulamin Pracy na Paśmie Cb
Regulamin pracy w paśmie CB

1. Posiadacz radiotelefonu CB zobowiązany jest do użytkowania go zgodnie z warunkami ustalonymi w zezwoleniu, w sposób nienaruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.

2. Właściciel urządzenia CB odpowiada za zgodny z przepisami sposób wykorzystania swojego radiotelefonu również przez innych niż on sam użytkowników.

3.Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia radiotel
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1624
Wybór Cb Radia
[glow=orange]Wybór CB radia[/glow]
Przed kupnem radia CB jego przyszły użytkownik powinien się zastanowić, do czego będzie radia używał. Jeżeli radio będzie używane jako stacja bazowa do nawiązywania połączeń na duże odległości – wtedy warto zainwestować w droższe radio, posiadające więcej funkcji i różne sposoby modulacji. Jeżeli radio CB ma być używane w samochodzie, jako źródło informacji drogowych w tym jako antyradar – ilość posiadanych funkcji