Tags
Author: jezyk403 - Replies: 5 - Views: 2208
Wzór na obliczanie długości dipola
Wzór na obliczenie długości dipola
300 : f : 2 x 0.95
(f - podajemy częstotliwość w MHZ np 26,425) i wychodzi na długość dipola Smile