Tags
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1832
REGULAMIN GIEŁDY OGŁOSZEŃ
REGULAMIN GIEŁDY OGŁOSZEŃ

[b]OGŁOSZENIA WYSTAWIANE NA NASZEJ GIEŁDZIE DOTYCZĄ PRZEDE WSZYSTKIM  SPRZĘTU RADIOWO-KOMUNIKACYJNEGO.

1.Wszystkie ogłoszenia w tytule muszą zawierać następujące informacje, posty nie spełniające tych zasad będą natychmiast kasowane:

[SPRZEDAM] lub [S]
[KUPIę] lub [K]
[ZAMIENIę] lub [Z]
[ODDAM] lub [O]

2. Przy ogłoszeniach dotyczących sprzedaży bezwzględnie wymagany jest :
- w miarę dokładny opis produktów,
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1366
REGULAMIN GIEŁDY
REGULAMIN GIEŁDY OGŁOSZEŃ

OGŁOSZENIA WYSTAWIANE NA NASZEJ GIEŁDZIE MUSZĄ DOTYCZYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE SPRZĘTU RADIOWO-KOMUNIKACYJNEGO (Wystawienie innych przedmiotów po akceptacji indywidualnej moderatora)

DOPUSZCZA SIĘ OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA ZAWIERAJĄCE USŁUGI JEDYNIE DOTYCZĄCE SPRZĘTU ZWIĄZANEGO Z ŁĄCZNOŚCIAMI RADIOWYMI .

1.Wszystkie ogłoszenia w tytule muszą zawierać następujące informacje, posty nie spełniające tych zasad będą natychmiast kasowane:

[SPRZEDAM] lub [S]
[KUPIę] lub [K