Tags
Author: jezyk403 - Replies: 0 - Views: 1471
IC-7300 HF/50/70MHz
- Modulacja: SSB, CW, FM, RTTY 2-100W (HF/50MHZ), 2-50W (70MHZ), AM 1-25W (HF/50MHZ) 1-12,5 (70MHZ)
- Pobór prądu: 13,8V 21A (100W), uśpienie: 0,9A
- Waga: 4,2kg
- Wymiary: 240×94×238mm
- Temperatura pracy: –10˚C to +60˚C
- Częstotliwość : 1,9-70MHZ
- Pasmo 70MHz (tylko wersje europejskie)
- Zakres widma w czasie rzeczywistym
- Wysokiej rozdzielczości Funkcja Waterfall
- Bezpośredni system próbkowania RF
- Duży ekran dotykowy TFT LCD kolor
- Pokrętło Multi-Dial dla sprawnego funkcjono
Author: jezyk403 - Replies: 0 - Views: 558
ICOM IC-R8600 - odbiornik do 3GHZ
[align=justify][size=medium]lcom wprowadził na rynek nowy odbior­nik IC-R8600, który ma zbliżone własności jak poprzednie duże odbiorniki tej firmy: IC-R8500 i IC-R9500, ale zawiera najnow­sze rozwiązania technologiczne. Od I O kHz do 30 MHz IC-R8600 pracuje jako odbiornik SDR z bezpośrednią przemianą częstotliwości opartą na FPGA i DSP, ale od 30 do 1100 Mhz ma zastosowanie na wejściu podwójną przemianę częstotliwo­ści, a od 1100 do 3000 MHz wykorzystywa­na jest potrójna przemiana. W układzie s