Tags
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 3942
Regulamin
WITAMY NA REGIONALNYM FORUM UŻYTKOWNIKÓW PASMA 11m !!!!

§ 1. Ogólne.

1. Regionalne Forum Cb służy do prowadzenia dyskusji oraz wymiany poglądów na temat cb radia oraz tematy wiążącze sie z nim . Nie może być jednak platformą do prowadzenia jakiejkolwiek agitacji, reklamy i walki religijnej , politycznej lub jakiejkolwiek innej.

2. Obowiązują ogólne zasady moralne, dobrego wychowania i taktu wobec każdego uczestnika forum. Niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów czy obrażanie i
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 2929
Regulamin Pracy na Paśmie Cb
Regulamin pracy w paśmie CB

1. Posiadacz radiotelefonu CB zobowiązany jest do użytkowania go zgodnie z warunkami ustalonymi w zezwoleniu, w sposób nienaruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.

2. Właściciel urządzenia CB odpowiada za zgodny z przepisami sposób wykorzystania swojego radiotelefonu również przez innych niż on sam użytkowników.

3.Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia radiotel
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 2214
REGULAMIN GIEŁDY OGŁOSZEŃ
REGULAMIN GIEŁDY OGŁOSZEŃ

[b]OGŁOSZENIA WYSTAWIANE NA NASZEJ GIEŁDZIE DOTYCZĄ PRZEDE WSZYSTKIM  SPRZĘTU RADIOWO-KOMUNIKACYJNEGO.

1.Wszystkie ogłoszenia w tytule muszą zawierać następujące informacje, posty nie spełniające tych zasad będą natychmiast kasowane:

[SPRZEDAM] lub [S]
[KUPIę] lub [K]
[ZAMIENIę] lub [Z]
[ODDAM] lub [O]

2. Przy ogłoszeniach dotyczących sprzedaży bezwzględnie wymagany jest :
- w miarę dokładny opis produktów,
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1490
REGULAMIN GIEŁDY
REGULAMIN GIEŁDY OGŁOSZEŃ

OGŁOSZENIA WYSTAWIANE NA NASZEJ GIEŁDZIE MUSZĄ DOTYCZYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE SPRZĘTU RADIOWO-KOMUNIKACYJNEGO (Wystawienie innych przedmiotów po akceptacji indywidualnej moderatora)

DOPUSZCZA SIĘ OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA ZAWIERAJĄCE USŁUGI JEDYNIE DOTYCZĄCE SPRZĘTU ZWIĄZANEGO Z ŁĄCZNOŚCIAMI RADIOWYMI .

1.Wszystkie ogłoszenia w tytule muszą zawierać następujące informacje, posty nie spełniające tych zasad będą natychmiast kasowane:

[SPRZEDAM] lub [S]
[KUPIę] lub [K
Author: PITER - Replies: 0 - Views: 1077
REGULAMIN KOMENTARZY
W TYM DZIALE WYSTAWIAMY KOMENTARZE PO ZAWARTYCH TRANSAKCJACH W NASZEJ FORUMOWEJ GIEŁDZIE . Tu każdy będzie mógł skomentować swoją transakcję i wystawić opinię kontrahentowi . Pozwoli to oddzielić ludzi uczciwych i rzetelnych od nieuczciwych i niepoważnych. W wypadku problemów najpierw wyjaśniamy sprawę na PW,a później dajemy komentarz, nie komentujemy komentarzy. Komentarze typu dlaczego , po co, itp będą usuwane. Komentarz ma być zwięzły i zrozumiały

Temat nadajemy lo