Tags
Author: jezyk403 - Replies: 2 - Views: 2220
Rozpoznanie żył w przewodzie mikrofonowym
W mikrofonach wykorzystuje się następujące oznaczenia żył:

* MOD - modulacja (audio)
* TX - nadawanie
* RX - odbiór
* GND - masa

Oznaczenia barwne żył:

* MOD zazwyczaj żółta żyła, która jest ekranowana
* TX zazwyczaj żyła koloru czerwonego
* RX zazwyczaj żyła koloru czarnego
* GND zazwyczaj żyła koloru białego połączona z oplotem (ekranem), może występować sam oplot

Do wykonania powyższej czynności potrzebny będzie omomierz. Ustawiamy jego zakr