Tags
Author: PITER - Replies: 4 - Views: 1491
Uwaga na dzikie zwierzęta !!
Zbliża się okres wzmożonej migracji leśnych zwierząt. Kolizja z dzikiem, łosiem czy sarną może zakończyć się tragicznie, a już na pewno konieczna będzie często kosztowna naprawa samochodu. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne, naszych bliskich i zwierzyny zmniejszając prędkość na drogach przebiegających przez lasy, wzdłuż pól, jezior i cieków wodnych.

Wiosna to czas rozmnażania wielu gatunków zwierząt, tworzenia areałów osobniczych i zmiany ostoi, walki o samice, szukania miejsc rozrodu, a zatem